கண் இமை நீட்டிப்புகள் செலவு மற்றும் பராமரிப்பிற்கு மதிப்புள்ளதா?

நான் எனது வேலையின் ஒரு பகுதியாக பொதுவில் பேசுகிறேன், சில சமயங்களில் நிகழ்வுகளுக்கு முன்பாக எனது ஒப்பனையை முடித்துக்கொள்கிறேன். ஒரு நிகழ்வுக்கு முன் ஒரு நிபுணரால் உருவாக்கப்படுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. இந்த நாட்களில் நீங்கள் போலியான கண் இமைகளை விரும்புகிறீர்களா என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள், அந்த இரவில் எளிதில் வெளியேறும் நான்ஸ்டிக் பசை கொண்ட வகை, நான் எப்போதும் ஆம் என்று சொல்வேன். புதிய வசைபாடுவது உற்சாகமாக இருக்கிறது! ஆனால் பெரும்பாலும் நான் தொழில்முறை ஒப்பனை இல்லாமல் பேசுகிறேன், நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் - நான் இன்னும் 'நிரந்தர' வசைபாடுகிறார், இல்லையெனில் கண் இமை நீட்டிப்புகள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டுமா? கண் இமை நீட்டிப்புகள் மதிப்புள்ளதா? செலவுகள் என்ன? மற்றும் பராமரிப்பு பற்றி என்ன? கண் இமை நீட்டிப்புகளை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டால், இவை அனைத்தையும் செய்வதற்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை!

எனது நண்பர்கள் சிலர் அவற்றை வைத்திருந்தார்கள், அவர்கள் அழகாக இருந்தார்கள், அதனால் நான் அதற்குச் சென்றேன். 3 வாரங்களுக்குப் பிறகு, நான் அனைத்தையும் வெளியே எடுக்கத் தயாரானேன். செயல்முறை, பராமரிப்பு, விலை… நான் ஏற்கனவே என் தலைமுடியைப் பற்றி ஒரு திவாவாக இருக்கிறேன், எனக்கு மற்றொரு திவா பழக்கம் தேவையில்லை! யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று நினைத்தேன். ஆனால் நானும் என் கணவரும் என் சகோதரனின் குடும்பத்தைப் பார்க்கச் சென்றபோது, ​​என் அண்ணி மற்றும் மருமகள் இருவரும் அவர்களைப் பார்த்து வெறித்தனமாகப் பேசினர். இப்போது நான் அவர்களுடன் எனது இரண்டாவது மாதத்தில் இருக்கிறேன், மேலும் கண் இமை நீட்டிப்புகள் மதிப்புள்ளதா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதில் 3 Ps பற்றி நிறைய கற்றுக்கொண்டேன்: தயாரிப்புகள், விலை மற்றும் செயல்முறை.பரிந்துரைக்கப்படுகிறது