முதலீட்டு ரத்தினக் கற்கள்: வைரங்கள் இன்னும் பெண்ணின் சிறந்த நண்பரா?

வரலாறு முழுவதும், தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பல்வேறு விலைமதிப்பற்ற ரத்தினக் கற்கள் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான பண்டமாற்று வழிமுறைகளை நிறுவ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 1930 களின் முற்பகுதியில் DeBeers இன் விதிவிலக்கான வெற்றிகரமான செல்வாக்கைத் தொடர்ந்து, வைரங்கள் ஒரே நேரத்தில் முக்கிய முதலீட்டு ரத்தினமாகவும் ஒரு பெண்ணின் சிறந்த நண்பராகவும் மாறியது. இருப்பினும், அலை மாறுகிறது… முதலீட்டு ரத்தினக் கற்களின் உலகில் காலங்கள் மாறி வருகின்றன. மாணிக்கங்கள் மற்றும் டான்சானைட் போன்ற வண்ணக் கற்கள் போன்ற விலை உயர்வை வெள்ளை வைரங்கள் அனுபவிக்கவில்லை. ஆனால் ரத்தினக் கற்களில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

பொருளடக்கம்முதலீட்டு ரத்தினக் கற்களைக் கருத்தில் கொள்வதற்கான காரணங்கள்

எண் ஒன்று:

பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஆகியவை நிலையற்ற விஷயங்கள் மற்றும் ரத்தினக் கற்கள் காகித முதலீடுகளிலிருந்து விலகிச் செல்ல விரும்புவோருக்கு மதிப்பின் மாற்றுக் களஞ்சியமாக வரவேற்கப்படுகின்றன. முதலீட்டில் கணிசமான வருவாயைப் பார்க்கும் முன் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு கல்லை 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் வாதிடுகின்றனர், ஏனெனில் கற்கள் சராசரியாக 5% p.a என்ற விகிதத்தில் உயரும்.

எண் இரண்டு:

சில விலையுயர்ந்த கற்கள் மிகவும் அரிதானவை, எனவே குறிப்பாக மதிப்புமிக்கவை.

முதலீட்டு ரத்தினக் கற்கள் - டான்சானைட்

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது