புதிய பாதையைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: இரண்டாவது செயல் தொழில் விருப்பங்கள் |

நீங்கள் அல்லது எந்தப் பெண்ணும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை ஏன் விட்டுக்கொடுத்து, இரண்டாவது செயலில் தொழில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்? பல நடுத்தர வயதுப் பெண்களைப் போலவே, நீங்கள் சோர்வு, வாழ்நாள் கனவுகளைத் தொடர ஆசை அல்லது உங்கள் இரண்டாவது செயலின் போது குடும்பக் கடமைகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்குவதற்கான எளிய ஆசை ஆகியவற்றை அனுபவிக்கலாம். அதே நேரத்தில், நீங்கள் தயங்கலாம், ஏனென்றால் நீங்கள் 50 அல்லது 60 வயதை அடைந்த பிறகு, உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை இழந்துவிட்டீர்கள். இளம் வயதினருக்கு மட்டுமே திசையை மாற்றும் பாக்கியம் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கலாம்.

நேர்மையாக, 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு இரண்டாவது செயல் வாழ்க்கை மாற்றம் பற்றிய யோசனையை மகிழ்விக்க நல்ல காரணங்கள் உள்ளன. உங்கள் முதல் தொழிலில் நீங்கள் செய்ததைப் போலவே உங்கள் இரண்டாவது தொழிலிலும் பல நன்மைகளை அனுபவிக்க ஏராளமான வாய்ப்புகளை நீங்கள் காணலாம்.பெண்களுக்கான இரண்டாவது செயல் வாழ்க்கை மாற்றங்களுக்கான சிறந்த பரிந்துரைகள்

இயற்கையாகவே, இரண்டாவது செயல் வாழ்க்கைக்கான உங்கள் சொந்தத் தேர்வு உங்கள் அனுபவம், நிதி நிலைமை மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான இலக்குகளைப் பொறுத்தது. நீங்கள் ஒரு வகையான தொழிலில் மட்டுமே அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளீர்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தாலும், நீங்கள் வேலை, குழந்தைகளை வளர்ப்பது மற்றும் PTA க்கு தன்னார்வத் தொண்டு செய்வது போன்ற பல திறன்கள் மற்ற வாய்ப்புகளுக்கு நன்றாக மாற்றப்படும்.

மிக முக்கியமாக, உங்கள் இலக்குகளை நிறைவேற்ற உதவும் இரண்டாவது செயல் வாழ்க்கையை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த இலக்குகளை மனதில் கொண்டு, அவற்றை அடைய உதவும் சில தொழில் மாற்றங்களைக் கவனியுங்கள்.

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது